Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001765

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie dokumentu potwierdzajcego uprawnienia przysugujce weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowizujcy na dzie 2017-09-22 12:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgoszenia znaku imiennego do rejestru znakw imiennych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001756

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania broni oraz umiejtnoci posugiwania si broni

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001723

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zawiadcze o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zawiadcze i ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001714

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001701

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Budownictwa w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie trybu postpowania i szczegowych zasad prowadzenia rejestrw nieruchomoci, udziaw i akcji nabytych lub objtych przez cudzoziemcw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie dokumentu dostawy, warunkw i sposobu zwrotu wyrobw akcyzowych objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na ich przeznaczenie oraz rodkw skaajcych alkohol etylowy

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:23
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001683

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie wewntrznych sub ochrony

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001686

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie miejsca wiadczenia usug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujcej nabycia (importu) towarw lub usug

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie wzorw legitymacji posiadacza broni, zawiadczenia uprawniajcego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, wiadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorw zezwole na wykonywanie krajowych i midzynarodowych przewozw drogowych osb oraz wypisw z zezwole

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001584

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu bdu

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001589

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielgniarki i poone

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie wzoru zawiadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001570

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001564

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwole na midzynarodowy przewz drogowy rzeczy oraz przewz kabotaowy

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001558

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001553

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o usugach turystycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001528

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zamkni urzdowych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001523

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:12
2001-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentw o charakterze terrorystycznym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001511

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego stranikw gminnych (miejskich)

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001502

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez strae gminne (miejskie) ewidencji etatw, wyposaenia oraz wynikw dziaa stray

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001505

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tumacza przysigego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgoszenia znaku imiennego do rejestru znakw imiennych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001701

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Budownictwa w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie wzorw legitymacji posiadacza broni, zawiadczenia uprawniajcego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, wiadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorw zezwole na wykonywanie krajowych i midzynarodowych przewozw drogowych osb oraz wypisw z zezwole

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie wzoru zawiadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001765

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie dokumentu potwierdzajcego uprawnienia przysugujce weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

obowizujcy na dzie 2017-09-22 12:00:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001758

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgoszenia znaku imiennego do rejestru znakw imiennych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001756

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania broni oraz umiejtnoci posugiwania si broni

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001723

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zawiadcze o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zawiadcze i ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001714

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001701

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Budownictwa w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie trybu postpowania i szczegowych zasad prowadzenia rejestrw nieruchomoci, udziaw i akcji nabytych lub objtych przez cudzoziemcw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001691

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie dokumentu dostawy, warunkw i sposobu zwrotu wyrobw akcyzowych objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na ich przeznaczenie oraz rodkw skaajcych alkohol etylowy

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:23
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001683

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie wewntrznych sub ochrony

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001686

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie miejsca wiadczenia usug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujcej nabycia (importu) towarw lub usug

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001612

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie wzorw legitymacji posiadacza broni, zawiadczenia uprawniajcego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, wiadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001605

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorw zezwole na wykonywanie krajowych i midzynarodowych przewozw drogowych osb oraz wypisw z zezwole

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001584

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu bdu

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001589

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielgniarki i poone

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001594

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie wzoru zawiadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001570

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001564

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwole na midzynarodowy przewz drogowy rzeczy oraz przewz kabotaowy

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001558

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001553

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o usugach turystycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001528

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zamkni urzdowych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001523

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:12
2001-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001517

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentw o charakterze terrorystycznym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001511

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego stranikw gminnych (miejskich)

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001502

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez strae gminne (miejskie) ewidencji etatw, wyposaenia oraz wynikw dziaa stray

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001505

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tumacza przysigego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu